Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2019

Przedmiot: Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka") opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego www.eliteprecious.pl ("Witryna"), w tym w ramach sprzedaży towarów na odległość oraz wykorzystania voucherów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą Polityką, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Państwa danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy je traktować.

Ogólne warunki korzystania z Witryny: W celu korzystania z Witryny, w tym sposobów składania zamówień i sprzedaży za jej pośrednictwem, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych Ogólnych warunków na stronie internetowej www.eliteprecious.com. Definicje: Pojęcia "dane osobowe", "przetwarzanie", "administrator", "przetwarzający", "państwo trzecie ", "organizacja międzynarodowa", "podmiot danych ", "przedstawiciel" и "państwo członkowskie" (i ich pochodne) mają zastosowanie zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO” lub „GDPR”).

1. ADMINISTRATOR I KONTAKT

1.1. O ile nie wskazano inaczej, Administratorem danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką i administratorem Witryny jest "IV 2007" EOOD, numer identyfikacyjny (EIK) 175356748, z siedzibą i adresem zarządu: m. Sofia, region Pancharevo, dzielnica Pancharevo, miejscowość Detski Grad nr 2 ("ELITE PRECIOUS", "my", "nas"). Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki prywatności możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: sales.pl@eliteprecious.com, drogą pocztową na adres naszego zarządu lub telefonicznie pod numerem +48222662057 (pon. – sob. 10 - 18).

2. DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY

2.1. ELITE PRECIOUS przetwarza następujące kategorie danych osobowych: - dane, które przekazujesz nam podczas rejestracji konta w Serwisie, a w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, hasło; - dane, które przekazujesz nam podczas składania zamówienia i zawierania umowy, a w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy.
Historię Twoich zamówień i umów w przypadku konta zarejestrowanego;
- informacje, które nam przekazujesz, kontaktując się z nami za pośrednictwem dowolnej formy komunikacji w określonych sprawach, zamówieniach, reklamacjach, zapytaniach lub na podstawie aktywności na portalach społecznościowych: Facebook, w tym telefonicznie, drogą pocztową, za pośrednictwem formularzy na Stronie, e-mailem, w mediach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, profil na portalach społecznościowych, zdjęcia, adres itp. W niektórych przypadkach po uprzednim poinformowaniu możemy nagrywać Twoje rozmowy telefoniczne z nami. Kiedy kontaktujesz się z nami w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, nasze profile mogą być publiczne i Twoja interakcja z nami lub publikacja informacji w nich może być publiczna. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie Twojego konta w mediach społecznościowych;
- informacje, które podajesz nam w przypadku zakupu Vouchera, takie jak imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika. - dane dotyczące dokonania płatności/zwrotu płatności w przewidywanych przypadkach, takie jak informacje bankowe, konto bankowe, używana karta debetowa/kredytowa, właściciel konta itp .;
- informacje o Twoim urządzeniu oraz identyfikatory internetowe, takie jak adres IP, używane urządzenie, lokalizacja, oprogramowanie urządzenia, dane zbierane za pośrednictwem plików cookies (Zobacz naszą Politykę plików cookies);

2.2. Gromadzimy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. W rzadkich przypadkach możemy otrzymać informację o Tobie od osób trzecich, np. od firmy kurierskiej o dostarczonych towarach i pobranych opłatach, z instytucji bankowej o dokonaniu płatności, od Twoich bliskich przy zamawianiu karty podarunkowej.

2.3. W niektórych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (np. do zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość, do wykonania płatności i dostaw z tytułu umowy, do wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość itp.). Jednakże w przypadku niepodania danych, nie jest możliwe korzystanie z naszych usług lub usługi te mogą być źle wykonane. Np. jeśli z jakiegoś powodu nie podasz adresu dostawy, nie będziemy mogli wykonać umowy.

2.4. Twoje obowiązki: - Radzimy ograniczyć przekazywanie danych osobowych jedynie do informacji, o które wyraźnie pytamy i które są niezbędne do wykonywania praw oraz wypełniania Twoich i naszych zobowiązań; - Hasło: Nigdy nie udostępniaj swojego hasła i chroń je. Możesz zmienić swoje hasło w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami na Stronie lub kontaktując się z nami; - Witryny osób trzecich i linki zewnętrzne: Dla Twojej wygody nasza Witryna może zawierać linki do stron internetowych i usług stron trzecich oraz/lub wyświetlać reklamy stronom trzecim.
Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do tych stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o prywatności lub przetwarzanie danych. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić lub skorzystać z którejkolwiek z tych witryn lub usług stron trzecich, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej Polityki; - Przekazując nam dane, w tym dane osobowe, oświadczasz i gwarantujesz, że są one prawdziwe i dokładne, że masz prawo przekazać nam te dane w celach określonych w niniejszej Polityce i nie narusza to praw osób trzecich, w tym nietykalności i wolności osobistej, praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej itp.

3. CEL PRZETWARZANIA (W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE)

3.1. Głównym celem zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarcie pomiędzy nami i wykonanie umowy sprzedaży towarów (w tym identyfikacja, w tym poprzez profil internetowy, fakturowanie, płatność, dostawę, komunikację, realizację praw i obowiązków wynikających z umowy itp.).
3.2. Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w następujących celach: - komunikowanie się z Tobą i dostarczanie Ci informacji, o które prosisz w związku z naszą Witryną, sposobem jej użytkowania, oferowanymi przez nas towarami i usługami; - przesyłanie Ci informacji administracyjnych i prawnych, takich jak informacje o zmianach w naszym Regulaminie, Polityce itp.; - wysyłaniе Ci biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych, wiadomości e-mail lub innych informacji, wiadomości SMS, wyskakujących wiadomości, oraz innych powiadomień drogą pocztową lub telefonicznie. Są to wiadomości lub materiały na potrzeby marketingu bezpośredniego w celu reklamowania naszych produktów lub usług, aktualnych lub nadchodzących promocji i kampanii. W dowolnym momencie będziesz miał możliwość wyrażenia – bezpłatnie i w łatwy sposób – sprzeciwu wobec otrzymywania takich wiadomości, odpowiednio wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu i reklamy; - przestrzeganie lub wykonywanie naszych obowiązków wynikających z ustawy, aktu normatywnego, aktu władzy wykonawczej i sądowniczej, np. w celach księgowych, sprawozdawczych i podatkowych oraz w celach audytu lub kontroli; - wykonywanie naszych praw lub ochrona Twoich, naszych, uzasadnionych interesów osób trzecich, lub interesów publicznych, takich jak wykrywanie, prowadzenie dochodzenia i zapobieganie kradzieży, przestępstwom, oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu z usług lub Witryny i innym przestępstwom, wykonywanie praw wynikających z umów, których jesteśmy stroną itp.; - prowadzenie statystyk i analiz w celu ulepszania, oceny i zmiany naszych produktów, usług, procedur i polityk, Witryny i jej funkcjonalności (w tym poprzez informacje zbierane przez przeglądarkę internetową lub aplikację, takie jak adres IP, system operacyjny, typ i wersja przeglądarki, szczegóły dotyczące wizyty, lokalizacji, komentarzy, ocen itp.); - Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Przy zamawianiu i sprzedaży towarów, w tym na odległość, oraz w celu ich realizacji, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną.
4.2. Dla innych celów oraz w indywidualnych przypadkach przetwarzanie Twoich danych może opierać się na innej podstawie prawnej: - Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania od nas wiadomości lub materiałów reklamowych, podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego - np. dla celów rachunkowych i kontroli, dla celów podatkowych itp.; - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, takich jak: w przypadku niektórych hipotez marketingu bezpośredniego skierowanego do naszych klientów; w przypadku zamawianiu karty podarunkowej przez Twoich bliskich; w celu zbadania i zapobiegania kradzieży, przestępstwom, oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu z usług lub Witryny; w celu ulepszania i zmiany naszych produktów, usług, procedur i polityk, Witryny i jej funkcjonalności.

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Twoje dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: - naszym usługodawcom i podwykonawcom, np.: w celu realizacji umowy zawartej z firmą kurierską na dostawę zamówionych towarów; obsługującym nas firmom księgowym i prawniczym; firmom, od których licencjonowaliśmy specjalistyczne oprogramowanie, np. oprogramowanie w zakresie księgowości, magazynowania, komunikacji itp.; firmom, które świadczą dla nas usługi i zapewniają wsparcie techniczne w związku z Witryną i komunikacją, oraz innym usługodawcom, o ile jest to konieczne do świadczenia ich usług; - dostawcom usług płatniczych do celów identyfikacji i obsługi płatności; - osobom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktami władzy wykonawczej i sądowniczej, w postępowaniach sądowych, lub w związku z dochodzeniem lub podejrzeniem nielegalnej działalności, lub na żądanie władz, organów państwowych i regulacyjnych; - osobom trzecim, w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, w celu zapobiegania poważnym i śmiertelnym urazom, lub stratom finansowym, lub w związku z wykrywaniem, prowadzeniem dochodzenia i zapobieganiem kradzieży, przestępstwom, oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu z usług lub Witryny i innym przestępstwom, w tym naruszenie naszych praw i umów oraz praw osób trzecich, takich jak prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności; - organizacji partnerskiej w przypadku wspólnego prowadzenia kampanii, wydarzenia lub akcji z ich wyraźnym wskazaniem; - osobom trzecim, w przypadku reorganizacji, połączenia, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innej dystrybucji całości lub części naszej działalności gospodarczej.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

6.1. Czasami podczas świadczenia naszych usług w ramach niniejszej Polityki dane osobowe mogą być przekazywane poza jurysdykcją Unii Europejskiej, gdzie obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy korzystamy z usług poczty elektronicznej dostawcy z USA. W takich przypadkach będziemy przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: а) Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych dla tego kraju (art. 46 RODO); lub b) odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w art. 46 RODO, w tym powołując się na Standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich zgodnie z Załącznikiem do Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. (dostępne tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN ), zmienione lub zastąpione w odpowiednim czasie przez Komisję Europejską lub odpowiednich zabezpieczeń pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwego organu nadzorczego; lub c) wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy (art. 47 RODO).

7. TWOJE PRAWA

7.1. Prawo do wycofania zgody. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to (w niektórych przypadkach marketingu bezpośredniego), masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możesz skorzystać z prawa do wycofania zgody bez dodatkowych kosztów w jeden z następujących sposobów: - wysyłając e-mail na adres: sales.pl@eliteprecious.com, oświadczając wyraźnie, że wycofujesz swoją zgodę; - dzwoniąc pod numer +48222662057 (pon. – sob. 10 - 18); - drogą pocztową na adres zarządu, określony w niniejszej Polityce; - korzystając z formularza kontaktowego na Stronie. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych usuniemy je z naszych systemów w zakresie przewidzianym prawem i w rozsądnym terminie.
7.2. Prawo dostępu do danych - W każdej chwili możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponujemy. W niektórych przypadkach będą to tylko dane osobowe zapisane przez Ciebie na Twoim koncie.
7.3. Prawo do sprostowania danych - Możesz zażądać sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne. Jeśli masz konto w serwisie, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta.
7.4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Należy pamiętać, że nie jest to prawo bezwzględne i jest stosowane zgodnie z prawem. Masz prawo zażądać usunięcia/skasowania swoich danych osobowych, na przykład jeżeli nie są one już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, o ile nie istnieje obowiązek prawny ich zatrzymania i przechowywania (np. dalsze przetwarzanie danych w pewnym zakresie będzie niezbędne do celów księgowych i kontroli zgodnie z wymogami przepisów ustawy o rachunkowości). We wszystkich przypadkach uszanujemy każdy uzasadniony i zgodny z prawem wniosek o usunięcie danych osobowych.
7.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem.
7.6. Prawo do przenoszenia danych - w przypadkach określonych w przepisach prawa możesz zażądać otrzymania lub przekazania osobie trzeciej kopii Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie (dotyczy to wyłącznie automatycznie przetwarzanych danych przekazanych przez Ciebie, przetwarzanie których odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej z Tobą umowy).
7.7. Prawo do sprzeciwu. W szczególności obejmuje to Twoje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które opiera się na: - wykonaniu zadania leżącego w interesie publicznym lub wykonaniu powierzonych nam oficjalnych uprawnień; lub - prawnie uzasadnionych interesach naszych lub strony trzeciej; W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania, chyba że zostanie stwierdzone, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub - przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego - możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w marketingowych wiadomościach pisząc do nas na sales,pl@eliteprecious.com
7.8. Jeżeli masz siedzibę na terenie Unii Europejskiej, masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
7.9. Twoje prawa w zakresie przetwarzanych danych możesz zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO. Aby skorzystać z tych praw, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami mailowo pod adresem sales.pl@eliteprecious.com. W takich przypadkach może być konieczne zweryfikowanie Twojej tożsamości ub skontaktowanie się z Tobą w sprawie Twojej prośby.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA

8.1. Będziemy przechowywać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji odpowiednich celów przetwarzania oraz wypełnienia naszych obowiązków prawnych.
8.2. W szczególności będziemy przechowywać dane osobowe: - dane na potrzeby zawarcia i wykonania umowy - w ogólnym przypadku przez okres 5 lat, licząc od dnia wykonania odpowiedniej umowy; - dane na potrzeby rachunkowości i kontroli - zgodnie z ustawowymi zasadami rachunkowości i kontroli. Dane przetwarzane w związku z innymi obowiązkami ustawowymi będą przechowywane do czasu ustania odpowiedniego obowiązku; - dane na potrzeby marketingu bezpośredniego - do czasu wycofania zgody (jeśli dotyczy), do czasu wniesienia sprzeciwu lub usunięcia konta; - będziemy usuwać nieaktywne konta po upływie 2 lat od ostatniej aktywności; - możesz przestać komunikować się z nami w mediach społecznościowych w dowolnym momencie i za pomocą narzędzi odpowiednich mediów społecznościowych, na przykład jeśli polubiłeś naszą stronę na Facebooku, możesz wycofać takie polubienie (nie lubię) itp.
8.3. Dane osobowe, które przetwarzamy w innych celach, będą przetwarzane i przechowywane w razie potrzeby oraz zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych i obowiązującymi normami.
8.4. W celu uniknięcia wątpliwości możemy generować i przechowywać zbiorcze raporty statystyczne i materiały, które nie zawierają danych osobowych i na podstawie których nie można zidentyfikować konkretnej osoby. Niniejsza Polityka nie ma do nich zastosowania, gdyż nie zawierają one danych osobowych.

9. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

9.1. Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności, które opublikujemy w Witrynie i o których możemy Cię wyraźnie powiadomić za pośrednictwem poczty elektronicznej . W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, a zmiany wpływają na przetwarzanie, poinformujemy Cię o zmianach i poprosimy Cię o wyrażenie zgody.